Powered by Smartsupp

Nie chcesz dać się ululać? Masz prawo odstąpienia od umowy.

f

ZWROTY 

 • Przysługuje  Ci  14-dniowy  termin  odstąpienia  od  umowy,  bez  podania  jakiejkolwiek przyczyny (od dnia wydania rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży).
 • Aby dokonać zwrotu, poinformuj nas w terminie o odstąpieniu od umowy (np. poprzez wysłanie pisma pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Możesz korzystać ze wzoru formularza  odstąpienia  od  umowy  stanowiącego  załącznik  nr  2  Ustawy  o  prawach konsumenta, jednak nie jest to warunkiem skuteczności odstąpienia. 
 • Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia, zwrócimy dokonane  przez  Ciebie  płatności  (możemy  wstrzymać  się  ze  zwrotem  płatności  do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania). 
 • Zwrotu dokonaj na adres: Dr Materac Sp. z o. o., ul. Złota 84, 36-060 Głogów Małopolski,  niezwłocznie,  a  w  każdym  razie  nie  później  niż  14  dni  od  dnia,  w  którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
 • Pamiętaj, że ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

REKLAMACJE 

Dostarczamy produkty wysokiej jakości, wolne od wad, jednak bierzemy też odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne. 

Reklamacje możesz składać: 

 1. Na piśmie na adres: Dr Materac Sp. z o. o., ul. Złota 30, 36-060 Głogów Małopolski
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lulandia.pl.
 • Przy  składaniu  reklamacji  podaj  swoje  dane  kontaktowe,  dokładnie  opisz  przyczyny reklamacji i żądania. Dołącz dokument sprzedaży bądź jego kserokopię. 
 • Pamiętaj, że ponosisz bezpośrednie koszty przesyłki towaru w związku z reklamacją. 
 • Do reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej  złożenia.  Brak  ustosunkowania  się  w  powyższym  terminie  oznacza, że  reklamację została uznana za uzasadnioną. 
 • W  przypadku  nieuwzględnienia  reklamacji  zostaniesz  pisemnie  powiadomiony  o  tym czy  wyrażamy,  czy  też  nie,  zgodę  na  pozasądowe  rozwiązanie  sporu.  W  przypadku wyrażenia zgody, wskażemy podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu. 

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów i reklamacji znajdziesz w Regulaminie.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password
Zgoda na pliki cookie