Powered by Smartsupp

Warunki zwrotu

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 biegnie od dnia wydania rzeczy będącej przedmiotem Umowy sprzedaży.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia do umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego i jednostronnego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

  Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to warunkiem skuteczności odstąpienia.

  Dla skuteczności odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1-2.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą i Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

  Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.

  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Rzecz należy odesłać na adres: Dr Materac Sp. z o. o., ul. Złota 84, 36-060 Głogów Małopolski, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (wysyłki) rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. Wobec Klientów niebędących Konsumentami zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password
Zgoda na pliki cookie