Akceptuję

Nasza strona używa plików cookies. Kliknięcie „Akceptuję”, zamknięcie tego okna lub dalsze korzystanie oznaczają wyrażenie zgody na naszą Politykę cookies oraz Politykę prywatności.

Warunki zwrotu

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 biegnie od dnia wydania rzeczy będącej przedmiotem Umowy sprzedaży.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia do umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego i jednostronnego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

  Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to warunkiem skuteczności odstąpienia.

  Dla skuteczności odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1-2.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą i Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

  Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.

  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Rzecz należy odesłać na adres: Dr Materac Sp. z o. o., ul. Złota 84, 36-060 Głogów Małopolski, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (wysyłki) rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. Wobec Klientów niebędących Konsumentami zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password